JOAWC 2020 přihláška

21. ledna 2020 - ~admin ~

Pod odkaz Reprezentace - EOJ - JOAWC 2020 vložena přihláška pro děti a juniory, kterou je potřeba v souladu s koncepcí odevzdat nejpozději u prezence 1. kvalifikačního závodu v Berouně

Seznam cvičišť a trenérů agility

14. ledna 2020 - Alena Zbožínková

Oznamujeme, že z webu KAČR bude stažen dosavadní (neaktuální) seznam kynologických cvičišť agility, dostupný na http://www.klubagility.cz/node/default/8. Vyzýváme proto všechny trenérky/trenéry agility a majitele/provozovatele cvičišť agility, aby v případě zájmu vyplnili níže uvedené dotazníky, a to nejpozději do 29. února 2020.

Dotazník týkající se Seznamu cvičišť najdete pod odkazem: https://forms.gle/iRvTK3EAqpb1576x9.
Dotazník týkající se Trenérů najdete pod odkazem: https://forms.gle/FTbtzdmipgXFdU8G8

Po zpracování došlých dotazníků najdete seznam cvičišť a trenérů na webu: www.klubagility.cz. Jakékoliv další změny a aktualizace je třeba hlásit na email: vocadlo@klubagility.cz.

Upozorňujeme všechny zájemce o zařazení do výše uvedených seznamů, že jak trenér v seznamu trenérů, tak kontaktní osoba v seznamu cvičišť MUSÍ být členem KAČR. Jejich zveřejnění (propagace trenéra, cvičiště) na webu klubu je pro členy KAČR zdarma. Zatím neuvažujeme tuto službu poskytovat nečlenům klubu.

Reprezentace na JOAWC

7. ledna 2020 - Jan Vočadlo

Vloženy propozice na 1. kvalifikační závod v Berouně

JOAWC propozice

World Agility Open 2020 (WAO)

7. ledna 2020 - Alena Zbožínková

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 21. února 2020.

Kvalifikační závod se koná ve dnech 14. – 15. března 2020. V případě zájmu vyššího počtu účastníků, může být kvalifikační závod konán ve dnech 13. – 15. března 2020, v takovém případě to bude oznámeno nejpozději dne 24. února 2020 zveřejněním na webových stránkách Klubu agility.

Koncepce reprezentace WAO 2020

Pravidla WAO

Připomínka platby členských příspěvků na rok 2020

30. prosince 2019 - Alena Zbožínková

Rádi bychom vám připomněli platbu členských příspěvků na rok 2020.

Zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z vašeho účtu, vložení částky na účet klubu či úhrada na poště. Pokud však platba dorazí na účet klubu později než 31. 12., budete muset prokázat, že jste skutečně zaplatili do 31. 12 (včetně). Potřebné informace naleznete v záložce Členské příspěvky.

PF 2020

23. prosince 2019 - Alena Zbožínková

Kopie-navrhu-Green-and-White-Bordered-Ph

Kvalifikační kritéria pro MČR v agility a MČR v agility mládeže

9. prosince 2019 - Alena Zbožínková

Do sekce MR a MRM byla vložena kvalifikační kritéria jednotlivých mistrovství pro rok 2020:

Kvalifikační kritéria pro MČR v agility 2020

Kvalifikační kritéria pro MČR v agility mládeže 2020

Koncepce reprezentace EO a MS 2020 a Koncepce juniorské reprezentace 2020

28. listopadu 2019 - Alena Zbožínková

Koncepce reprezentace EO a MS 2020

Koncepce juniorské reprezentace pro rok 2020 + Rozpočet

Členské příspěvky za rok 2020

5. listopadu 2019 - Stanislav Mašek

V sekci Členské příspěvky naleznete informace pro platbu za rok 2020

Pozvánka na členskou schůzi Klubu agility ČR

17. října 2019 - Alena Zbožínková

Pozvánka na členskou schůzi Klubu agility ČR, z. s.

Datum konání: 17. 11. 2019, místo: Klub Teplo, Horní náměstí 9, Přerov, čas: 10:00

Program členské schůze

Návrh Stanov KAČR, předkladatel: Vilém Čekajle

16. října 2019 - Alena Zbožínková

Návrh nových stanov Klubu agility, předkladatel: Vilém Čekajle. Návrh bude předmětem hlasování na členské schůzi dne 17. 11. 2019.

Návrh Stanov KAČR, předkladatel: Karina Divišová

16. října 2019 - Alena Zbožínková

Návrh nových stanov Klubu agility, předkladatel: Karina Divišová. Návrh bude předmětem hlasování na členské schůzi dne 17. 11. 2019.

Schůze Výboru KAČR

7. října 2019 - Stanislav Mašek

Schůze Výboru KAČR se bude konat 15.10.2019 od 18:00 ,

Program - příprava členské schůze

Návrh Stanov KAČR k připomínkování

3. října 2019 - Alena Zbožínková

Výbor KAČR obdržel návrh stanov k připomínkování, a tímto bychom rádi požádali členy klubu o zaslání případných připomínek a komentářů viz průvodní dopis níže.

Edit Vilém Čekajle - protože byl původní text špatně naformátován a byly v něm některé zjevné překlepy, provedl jsem rychlou revizi textu a tyto věci s pokusil opravit, aby text byl čtitelnější. Rovněž někteří mohou mít problém zobrazit verzi ve wordu, proto je vložena i verze v pdf.

Návrh stanov KACR k připomínkování

Návrh Stanov KAČR k připomínkování PDF verze

V rámci loňské členské schůze byl mimo jiné projednáván návrh nových stanov Klubu agility ČR, který po poměrně obsáhlé diskusi nebyl schválen. Pokusil jsem se proto s využitím připomínek, které na schůzi zazněly připravit upravený návrh stanov, který bych rád předložil na letošní členské schůzi 17. 11. 2019. Návrh jsem v průběhu roku konzultoval s vybranými členy Klubu agility, kteří o zapojení do diskuse o nových stanovách na loňské schůzi či při našich průběžných debatách projevili zájem. Budu přesto rád za jakékoliv další připomínky či náměty na jejich úpravu, před tím, než bude zveřejněn finální návrh k projednání na členské schůzi. Prosím proto o zaslání jakýchkoliv připomínek nebo komentářů či námětů do 15. 10. 2019 na adresu vilem.cekajle@klubagility.cz. Pokud by cokoliv nebylo jasné, nebo byste měli k návrhu jakékoliv dotazy, je možné se kdykoliv ozvat na stejný mail, nebo přes facebook.

Předem díky za spolupráci, Vilém Čekajle

Mistrovství republiky ČR v agility mládeže

2. září 2019 - Stanislav Mašek

Naším novým partnerem pro Mistrovství ČR mládeže se stala firma THE NORTH FACE, která věnovala hodnotné ceny medailistům a také vouchery pro každého účastníka. Děkujeme za spolupráci. Jejich výrobky si můžete nejen prohlédnout na www.espaceshop.cz i přímo v prodejně The North Face, Avion Shopping Park, Rudná 114, Ostrava-Zábřeh

Účastníci MR a jejich doprovod budou mít možnost si zdarma vyzkoušet elektrokola http://www.kolovna.cz/cz/ostrava.