Vložena Směrnice 1/14

11. ledna 2014 - Kateřina Lerlová

Hlasováním per rollam 103 byla jednohlasně schválena Směrnice 1/14 Delegace rozhodčích na závody agility v České republice , která až do odvolání nahrazuje Směrnici 1/13. Při zadání rozhodčího do databáze kacr.info se automaticky odešle informační email českému rozhodčímu a žádost o delegaci zahraničního rozhodčího na email judgesKACR@gmail.com. V případě, že Vám jako pořadateli nedojde potvrzení o přijetí žádosti, pro jistotu můžete kontaktovat člena výboru odpovědného za delegace rozhodčích (v současnosti to je Kateřina Lerlová - katka@lerl.info).

Zápis z výborové schůze KA ČR 18. 12. 2013

8. ledna 2014 - Kateřina Lerlová

Do sekce Zápisy z jednání - Jednání výboru byl vložen zápis z výborové schůze 18. 12. 2013 a příloha k tomuto zápisu - Prosba na pořadatele závodů o vytvoření fotogalerie svých překážek a přikládání odkazu na tuto fotogalerii k propozicím závodu.

Členská schůze - 7. 12. 2013

17. prosince 2013 - ~admin ~

Členská schůze proběhla 7. 12. 2013 v Praze a účastnilo 49 členů.

Dokumenty ze schůze:

Schůzka výboru

10. prosince 2013 - ~admin ~

Schůzka výboru proběhne ve středu 18.12. v 13hod. v Praze 10-Strašnicích.

V souladu se Stanovami čl. 16 - Výbor, 12. odrážka předsedkyně rozhodla o uzavřeném jednání.

Zápis z jednání výboru

6. prosince 2013 - ~admin ~

V sekci jednání výboru můžete nalézt zápis a také výsledky hlasování o pořadateli mistrovství republiky mládeže a o výběrovém řízení na pozici manažera juniorské reprezentace.

Návrh Kárného řádu

2. prosince 2013 - Petr Dostál

Zveřejňuji návrh Kárného řádu, který předložím ke schválení Členské schůzi dne 7.12.2013.

Příloha

Výběrové řízení na managera juniorské reprezentace

19. listopadu 2013 - Renata Mandová

Příloha

Doplnění zápisu schůze výboru

18. listopadu 2013 - ~admin ~

Do zápisu ze schůze výboru byly doplněny přílohy týkající se koncepce reprezentace na rok 2014.

Zápis ze schůze výboru

14. listopadu 2013 - ~admin ~

Dne 7. 11. 2013 proběhla schůze výboru. Zde můžete najít zápis.

Členské příspěvky za rok 2014

8. listopadu 2013 - ~admin ~

Byly vloženy informace o placení příspěvků na rok 2014.

Program členské schůze Klubu Agility České Republiky

7. listopadu 2013 - Stanislav Mašek

Členská schůze Klubu Agility České Republiky

7. 12. 2013 od 10:00

nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Sál Přítomnost

Program:

1) Zahájení

2) Volba návrhové, volební a mandátové komise

3) Zpráva předsedy

4) Zpráva KRK

5) Volba nového výboru a KRK

6) Přestávka

7) Představení nového výboru

8) Návrh nových Stanov Klubu Agilit ČR

9) Návrh na ukončení zasílání Psích Sportů - Návrh na změnu výše členských poplatků

10) Návrh na změnu výše odvodů ze závodů

11) Návrh na změnu plateb za výkonnostní průkazy

12) Návrh na zaměstnance pro administrativu Klubu Agility ČR

13) Návrh rozpočtu 2014

14) Diskuse

15) Schválení usnesení

16) Závěr

Výběrové řízení na pořadatele MR ČR v Agility 2014

7. listopadu 2013 - Stanislav Mašek

Příloha

Návrh stanov

6. listopadu 2013 - ~admin ~

Výbor obdržel návrh nových stanov, který najdete v příloze. Jejich autorem je Antonín Palata. O tomto návrhu bude hlasovat členská schůze 7.12.2013.

Příloha

Schůze výboru

31. října 2013 - ~admin ~

Další schůze výboru se uskuteční 7. 11. 2013.

Mistrovství světa FCI

12. října 2013 - ~admin ~

Radovan Liška a Ory skončili na Mistrovství světa druzí. Po vítězném jumpingu zaběhli krásně i open a stali se vícemistry světa. Gratulujeme! Reportáž z celého závodu můžete najít na stránkách Radovana Lišky.

Výsledky (téměř) všech běhů můžete nalézt na oficiálních stránkách mistrovství.

radek1.jpg

radek2.jpg