Korespondenční hlasování

3. dubna 2013 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním byl výborem schválen nákup pomůcek pro rozhodčí, druhý rozhodčí pro kvalifikační závody mládeže a místo konání 3. kvalifikačního závodu dospělých.

IMCA a PAWC 2013

16. března 2013 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním č. 79 byla schválena Koncepce  výběru reprezentace IMCA a PAWC 2013.

Kvalifikační závody pro účast na MS a EO 2013

14. března 2013 - ~admin ~

Rozhodnutím výboru KAČR se staly kvalifikačními závody pro účast na MS a EO 2013 následující akce: 
1. kvalifikační závod 27. až 28. 4. 2013 - v Krupce 
2. kvalifikační závod 25. až 26. 5. 2013 - v Brně

Koncepce reprezentace 2013

13. března 2013 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním č. 77 byla schválena koncepce reprezentace 2013.

Jmenování nových rozhodčích

7. března 2013 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním byli jmenováni noví rozhodčí agility.

Zpráva ze zasedání komise agility FCI

7. února 2013 - ~admin ~

Zpráva od našeho delegáta ze zasedání komise agility FCI, které se konalo 2. a 3. 2. 2013.

Výběr pořadatele MRM v agility 2013

7. února 2013 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním schválil výbor pořadatele Mistrovství České republiky mládeže v agility 2013. Je to Agility Kroměříž.

Udělení licencí rozhodčích

7. února 2013 - ~admin ~

Hlasováním výboru se stal Petr Dostál národním rozhodčím a Jitka Maroušková, Jaroslava Podmolová a Veronika Vostrá rozhodčími mezinárodními.

Komise pro výběr pořadatele MČRM 2013

6. února 2013 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním byla jmenována komise pro výběr pořadatele MČRM 2013. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 28. 12. 2012 a jeho uzávěrka byla 15. 1. 2013.

Kynolog roku

29. ledna 2013 - ~admin ~

AgilityKlub_KynologRoku2012_info-na-web.doc

Nový řád rozhodčích

3. ledna 2013 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním č. 70 byl schválen nový řád rozhodčích, platný od 1. 1. 2013.

Zápis ze schůze výboru KA ČR 18. 12. 2012

28. prosince 2012 - ~admin ~

K dispozici máte zápis ze schůze výboru KA ČR, konané dne 18. 12. 2012. Součástí zápisu jsou i přílohy, kterými je vyhlášeno výběrové řízení na pořádání mistrovství České republiky v agility a mistrovství České republiky dětí a mládeže v agility. 
Jako samostatný dokument je pro zájemce k dispozici český překlad Směrnice pro rozhodčí agility.

Nový Soutěžní řád

27. prosince 2012 - ~admin ~

Korespondenčním hlasováním byl přijat nový Soutěžní řád a dokumenty související.

Placení členských příspěvků na rok 2013

14. prosince 2012 - ~admin ~

Při placení členských příspěvků prosím mějte na paměti několik skutečností. 

  • Platby jsou do databáze připisovány na základě příchodu na účet KA ČR, neposílejte tedy potvrzení o platbě.
  • Připsání platby si sami zkontrolujte v databázi kontrolou údaje o délce členství. Převod platby trvá až dva pracovní dny a nějaký čas trvá zpracování a zadání do databáze. Pokud není vaše členství v databázi prodlouženo více než 10 dnů po uhrazení, kontaktujte R. Mandovou -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Zaplacením se rozumí odepsání z vašeho účtu či zaplacení na poště. Pokud však platba dorazí na účet klubu později než 31. 12., budete muset prokázat, že jste skutečně zaplatili do 31. 12. Proto doporučujeme zaplatit nejpozději 27. 12. 2012.
  • Pokud nezaplatíte včas, vaše členství se přeruší a vznikne znovu po zaplacení členského příspěvku včetně zápisného.

Členská průkazka ČKS a známka ČKS není třeba pro účast na závodech agility a ani členství v Klubu agility není podmíněno členstvím v ČKS. Proč být členem ČKS musíte vědět vy, členstvím v KA ČR pouze získáváte možnost stát se členem ČKS - viz Stanovy ČKS, článek 3, bod 1. a).

Prodej umělé trávy, použité na MS a MR v agility 2012 v Liberci

12. listopadu 2012 - ~admin ~

Vyhlašujeme řízení na prodej umělého travního koberce (24x50m, JUTAgrass Play Comfort), použitého na výše uvedených agility akcích. Prodej bude uskutečněn nabídkovou metodou aukčního typu.

Potenciální kupující mohou své cenové nabídky zaslat do 15. 11. 2012 do 18.00 hodin na e-mailovou adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Umělý travní koberec získá ten zájemce, který nabídne nejvyšší částku, přičemž prodejní cena bude stanovena tak, že druhá nejvyšší nabídka bude zvýšena o 3000 Kč. V případě, že bude obdržena pouze jedna nabídka, bude se prodejní cena rovnat této jediné nabídce.

Minimální výše nabídky je 170000Kč. Nabídky nižší nebudou brány v potaz.

Zájemci o zakoupení umělého travního koberce musí ve svém e-mailu uvést následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresu
  • IČ  (u firmy)
  • nabízenou částku v CZK

Zasláním nabídky se potenciální kupující zavazuje, že v případě vítězství v řízení uzavře kupní smlouvu s KA ČR, zaplatí stanovenou částku (podle výše uvedených pravidel) do 26.11.2012 na účet KA ČR (rozumí se tím, že v tento den budou peníze na účtu) a do 30.11.2012 odveze všechen koberec z Tipsport arény v Liberci.

Každý zájemce může zaslat pouze jednu nabídku.

O výsledcích řízení budou zúčastnění vyrozuměni e-mailem 15. 11. 2012 do 19.00 hodin.

Zájemce, který podá nejvyšší nabídku, má právo odstoupit do 24 hodin od vyrozumění o vítěžství v řízení. V takovém případě bude vítězem zájemce s druhou nejvyšší podanou nabídkou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit řízení.