Mistrovství ČR mládeže

1. srpna 2017 - Stanislav Mašek

Vloženy propozice na Mistrovství ČR mládeže v agility 2017

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

22. června 2017 - Alena Zbožínková

266 - Odvolání člena proti přeřazení psa do jiné kategorie

267 - Žádost ČMKU

268 - Nominace reprezentace na IMCA a PAWC 2017

269 - Nominace reprezentace na EO 2017

270 - Nominace reprezentace na MS 2017

Změna ve složení rozhodčích na 2. KZ na MČR v agility 2017

19. června 2017 - Alena Zbožínková

Vzhledem k zajištění co největšího možného komfortu pro zahraniční rozhodčí a zjednodušení logistiky bude provedena změna ve složení rozhodčích na druhých KZ na MČR v agility 2017, konaných 24.-25. 6. 2017 v Mladé Boleslavi a Lutopecnách. KZ v Mladé Boleslavi budou posuzovat Nalle Jansson (SW) a Bonnik Berthelsen (DK), KZ v Lutopecnách budou posuzovat Sari Mikkilä (FI) a Kees Stoel (NL). Na osobní žádost byla zrušena delegace rozhodčího Petra Rybáře a poté po domluvě i delegace rozhodčí Lenky Pánkové. Omlouváme se za způsobené komplikace, pokud by měl skrz změnu rozhodčích některý ze závodníků zájem o výměnu mezi jednotlivými KZ, bude mu tato změna umožněna a obratem provedena. Děkujeme za pochopení, Výbor KAČR.

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

5. června 2017 - Alena Zbožínková

257 - odpověď na dotaz ohledně zařazení do kategorie Junior

258 - Změna delegace rozhodčího na závod č. 17008

259 - Termíny akcí Klubu agility ČR na rok 2018

260 - Žádost o přidělení možnosti udělovat titul CACAg na závodu č. 17153

261 - Přeměřování psů přihlášených do reprezentace

262 - Změna delegace rozhodčího na závod č. 17074

263 - Návrh komise rozhodčích na změnu Řádu rozhodčích

264 - Nominace reprezentace na EOJ 2017

265 - Nominace reprezentace na EOJ 2017 - náhradníci

Do sekce Zápisy z jednání byl přidán zápis z jednání výboru dne 11. 4. 2017

21. dubna 2017 - Alena Zbožínková

Jednání výboru 11. 4. 2017

Seznam týmů kvalifikovaných z 1. kvalifikačních závodů na MČR v agility 2017

20. dubna 2017 - Alena Zbožínková

Seznam kvalifikovaných týmů z 1. KZ, konaných 15.- 16. 4. 2017 v Roudnici nad Labem

Součtové tabulky Roudnice n. L.: Large, medium, small

Seznam kvalifikovaných týmů z 1. KZ, konaných 15.- 16. 4. 2017 v Přerově

Součtové tabulky Přerov: Large, medium, small

Všem kvalifikovaným moc gratulujeme a všechny další, co by chtěli zabojovat o účast na MČR v agility 2017, zveme na 2. KZ, konané 24.-25. 6. 2017 v Mladé Boleslavi a Lutopecnách.

Změna rozhodčího na KZ na EO, EOJ, MS a IMCA v Děčíně

12. dubna 2017 - Alena Zbožínková

Z osobních důvodů nebude moci rozhodčí Paolo Rebasti posuzovat kvalifikační závody na EO, EOJ, MS a IMCA, konané 20.-21. 5. 2017 v Děčíně. Místo pana Rebastiho bude kvalifikační závody posuzovat rozhodčí David Powell z Francie.

Přihláška k nominaci do reprezentace MS FCI 2017 a EO 2017

31. března 2017 - Alena Zbožínková

Přihláška k nominaci do reprezentace MS FCI 2017 a EO 2017

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 17. 4. 2017.

Schůze výboru Klubu agility ČR

27. března 2017 - Stanislav Mašek

Dne 11. 4.2017 od 18:00 proběhne schůze výboru.

Přeměřování psů účastníků EOJ, EO a MS

21. března 2017 - Alena Zbožínková

V souladu s informací Komise FCI o přeměřování psů účastníků EOJ, EO a MS v kategoriích small a medium výbor Klubu agility ČR rozhodl že:

Pes přihlášený do reprezentace do kategorie small nebo medium je povinen se podrobit přeměření komisí složenou z rozhodčích, které určí výbor. Po přeměření bude pes dále startovat v kategorii, která bude touto komisí určena (podobně jako při přeměření podle bodu 3.6 Soutěžního řádu KAČR), a nelze se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Tato vzniklá situace nás nijak netěší, jsme si vědomi i určitého časového skluzu v programu kvalifikačního závodu, ale chceme předejít případným přeřazováním českých psů přímo na závodě FCI, což by při nejmenším způsobilo potíže při složení družstev a jistě by nepřispělo ani k psychické pohodě celé výpravy. Máme maximální zájem na tom, aby naše reprezentace KAČR měla co nejhladší průběh a mohla se soustředit jen na výkony týmů a těšit se z jejich úspěchu.

Účastníci vrcholových soutěží (a v případě dětí a juniorů také jejich rodiče) by si měli uvědomit, že pokud si zařazením svého psa v kategorii nejsou jistí, je otázkou fair play chování absolvovat jeho přeměření, obzvlášť chtějí-li reprezentovat Českou republiku.

Přeměřování týmů, přihlášených do reprezentace, proběhne na prvních kvalifikačních závodech, kterých se zúčastní. Pro týmy, přihlášené do reprezentace juniorů i dospělých, postačí jedno přeměření.

Propozice na kvalifikační závody

15. března 2017 - Stanislav Mašek

Propozice na Kvalifikační závody na MČR 24.-25. 6. 2017:

KZ 2 na MČR 2017, Mladá Boleslav

KZ 2 na MČR 2017, Kroměříž

Propozice na kvalifikační závody

10. března 2017 - Stanislav Mašek

KZ na EO, EOJ, IMCA a MS 2017 - Děčín

KZ na EO, IMCA a MS 2017 -Roudnice nad Labem

Termíny akcí Klubu agility ČR na rok 2018

14. února 2017 - Alena Zbožínková

Kvalifikační závody na MČR v agility 2018:

14.-15. 4. 2018, 23.-24. 6. 2018

Kvalifikační závody pro výběr juniorské reprezentace na EOJ 2018:

28.-29. 4. 2018, 19.-20. 5. 2018

Kvalifikační závody pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2018:

19.-20. 5. 2018, 9.-10. 6. 2018

Propozice na kvalifikační závody

14. února 2017 - Alena Zbožínková

Propozice na Kvalifikační závody na MČR 15.-16. 4. 2017:

KZ na MČR 2017, Roudnice nad Labem

KZ na MČR 2017, Přerov

Propozice na Kvalifikační závody dětí a juniorů na EOJ 29.-30. 4. 2017:

KZ na EOJ 2017, Roudnice nad Labem

Změna místa konání 2. kvalifikačních závodů na EO, IMCA a MS 2017

3. února 2017 - Alena Zbožínková

Po dohodě s pořadatelem bylo změněno místo konání druhých kvalifikačních závodů pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2017, 10.-11. 6. 2017. Závody se nebudou konat v Děčíně, ale v Roudnici nad Labem.