Změny v Soutěžním řádu

12. ledna 2017 - Alena Zbožínková

S účinností od 1. 1. 2017 došlo ke změnám v Soutěžním řádu. Změny se týkají následujících bodů:

2.1.5 Povinnosti pořadatele: „mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr, který nesmí mít plochu menší než 800 m2. Povrch nesmí být nebezpečný pro psy ani psovody (bez střepů skla, hřebíků, děr apod.). Na ploše menší, než je stanoveno v platných normativech, je možné pořádat závod pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího/rozhodčích a tuto skutečnost musí pořadatel předem zveřejnit v propozicích, a to včetně rozměru plochy (ve formátu XX × YY m)“;

2.1.6 Rozhodčí: „Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne je doporučen 240. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní v souladu s bodem 2.1.3. tohoto řádu. Jakékoliv navýšení je možné pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího.“;

2.1.10 Sankce: „Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KA ČR tyto sankce: upomínka, pokuta, neuznání výsledků soutěží, disciplinární řízení. V případě nedodržení termínu platby odvodů o více jak 14 dní se odvody navyšují o 50 % z jejich původní výše. V případě nedodržení termínu odvodů o více jak 60 dní má klub právo vymáhat odvody ve výši 5.000,- Kč. V případě, že pořadatel nedodá výsledkové listiny a požadovanou dokumentaci k závodům do 60 dní ode dne konání závodů, má klub právo vymáhat pokutu ve výši 5.000,- Kč.“;

3.5 Postup při zařazení psa do kategorie: „Pes, který nebyl přeměřen rozhodčím na svých prvních závodech, je automaticky zařazen do velikostní kategorie Large. Pokud chce psovod zařadit psa do jiné velikostní kategorie, požádá delegovaného rozhodčího před prvním startem o přeměření a zařazení do příslušné kategorie. Pes, který byl na vrcholné mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) přeměřen a zařazen do určité velikostní kategorie, musí následně startovat v této velikostní kategorii na všech dalších závodech agility. Proti přeměření na mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) se nelze odvolat. Dosavadní výsledky psa nebudou anulovány.“


Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky mládeže v agility 2017

9. ledna 2017 - Alena Zbožínková

Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky mládeže v agility 2017

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

31. prosince 2016 - Alena Zbožínková

PF 2017

23. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Přejeme vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2017!

pf-24.png

Žádost o dotaci - neoficiální soutěže

21. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Do sekce Formuláře byl přidán vzor žádosti o dotaci na odvody za neoficiální soutěž. Pomůže vám s při přípravě dokumentů pro úspěšné podání žádosti o dotaci. K žádosti nezapomeňte připojit zprávu rozhodčího z dané soutěže.

Cena vystavení výkonnostního průkazu

21. prosince 2016 - Alena Zbožínková

S účinností od 1. 1. 2017 se částka za vystavení výkonnostního průkazu pro člena KAČR snižuje ze stávajících 70,- Kč na 50,- Kč. Pro nečlena KAČR zůstává cena výkonnostního průkazu v nezměněné výši, a to 100,- Kč.

Schůze výboru Klubu agility ČR

7. prosince 2016 - Stanislav Mašek

Dne 20.12.2016 od 17:00 proběhne schůze výboru v Praze

Program schůzky: ( předběžný, bude doplňováno)

- otevírání obálek a posouzení nabídek výběrových řízení

- kvalifikační kritéria pro start na MR ČR 2017 (otázky a odpovědi)

- nový Soutěžní řád ( zapracovaní návrhů)

- nový Řád rozhodčích ( zapracovaní návrhů)

- stav financí Klubu

- stav jednání se sponzory

- ......

-

Systémy výběru reprezentace 2017

5. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

5. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Jednání rozhodčích Klubu agility

25. listopadu 2016 - ~admin ~

Dne 17.11. 2016 proběhla v Pardubicích schůzka Komise rozhodčích a poté následovala schůzka všech rozhodčích. Zápisy z obou jednání naleznete v sekci Zápisy z jednání - Rozhodčí.

Termíny MČR a MČR mládeže 2017

25. listopadu 2016 - Alena Zbožínková

Mistrovství ČR v agility 2017 se bude konat ve dnech 9.-10. 9. 2017 v Děčíně.

Mistrovství ČR v agility mládeže 2017 se bude konat ve dnech 23.-24. 9. 2017 v Přerově.

Seznam šampionů A3

11. listopadu 2016 - Alena Zbožínková

Do záložky Seznam A3Ch byl vložen seznam šampionů A3Ch, který je aktuální k datu 11. 11. 2016. Dá se v něm přehledně hledat i filtrovat. Bude průběžně doplňován o chybějící informace.

Členské příspěvky na rok 2017

31. října 2016 - Stanislav Mašek

V sekci Členské příspěvky naleznete informace pro platbu za rok 2017

Vyhlášení výběrových řízení na uspořádání kvalifikačních závodů na MR 2017

23. října 2016 - Stanislav Mašek

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

240 -Výběrové řízení na uspořádaní MR1

241 - Výběrové řízeni na uspořádaní MR2

Vyhlášení výběrových řízení na uspořádání kvalifikačních závodů na EO, IMCA a MS 2017

14. října 2016 - Alena Zbožínková

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru: