Nové rozhodčí R3

8. června 2016 - Stanislav Mašek

Na základě uspěšného složení závěrečných zkoušek byly schváleny Vladimíra Čistínová a Michaela Bařínková rozhodčími R3. Gratulujeme

Adepti na rozhodčí

24. května 2016 - Alena Zbožínková

Dne 21. 5. 2016 proběhlo v Přerově vstupní školení adeptů na rozhodčí.

Vstupního testu se zúčastnily:

Karina Divišová, Monika Vosyková, Eva Svobodová a Olga Bazalová.

Všechny vstupní test úspěšně složily, gratulujeme a těšíme se na viděnou při hospitacích!

Pozvánka na školení a vstupní test adeptů na rozhodčí agility

18. dubna 2016 - Alena Zbožínková

V sobotu 21. 5. 2016 v Přerově proběhne školení a vstupní test adeptů na rozhodčí. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2016.

Na všechny zájemce se budeme těšit,

Výbor Klubu agility ČR

Pozvánka

Přihláška

Per rollam 208 - 210

11. dubna 2016 - Alena Zbožínková

Na web klubu byla přidána následující jednání výboru:

Termín členské schůze Klubu agility ČR v roce 2016

11. dubna 2016 - Alena Zbožínková

Termín členské schůze Klubu agility České republiky je 12. 11. 2016 od 10:00. Místo konání členské schůze je stále v jednání.

Kvalifikační závod mládeže

16. března 2016 - Stanislav Mašek

15.3.2016 Spuštěno přihlašování na Kvalifikační závod mládeže

Posouzení a vyhodnocení výběrového řízení na pořadatele MČR a MČRM v agility

30. ledna 2016 - Alena Zbožínková

V sekci Per rollam přibyly zápisy z

Posouzení a vyhodnocení výběrového řízení na pořadatele MČR v agility pro rok 2016 a Posouzení a vyhodnocení výběrového řízení na pořadatele MČR mládeže v agility pro rok 2016.

Zápis z jednání výboru 8. 12. 2015

21. prosince 2015 - Alena Zbožínková

Do sekce Zápisy z jednání byl vložen zápis z jednání výboru.

Per rollam 191-193

12. prosince 2015 - Alena Zbožínková

Na web klubu byla přidána následující jednání výboru:

Schůze výboru

24. listopadu 2015 - Stanislav Mašek


Dne 8.12.2015 od 16:00 v Praze proběhne první schůze nového výboru.

Zápis z Členské schůze 2015

22. listopadu 2015 - Stanislav Mašek

Zápis z členské schůze 2015.pdf

Usnesení z Členské schůze 2015

21. listopadu 2015 - Stanislav Mašek

Usnesení Členské schůze 2015

členské příspěvky 2016

13. listopadu 2015 - Petr Dostál

Byly aktualizovány informace pro placení členských příspěvků pro rok 2016, stejně jako přihláška do Klubu Agility ČR.

Koncepce výběru na EOJ pro rok 2016

29. října 2015 - Stanislav Mašek

Příloha

Pozvánka na členskou schůzi

20. října 2015 - Stanislav Mašek

Pozvánka na členskou schůzi Klubu agility ČR

Datum konání: 21.11.2015

Místo: Praha 3, ulice Siwiecova, Sál Přítomnost

Čas: 10:00

Program:

1) Zahájení

2) Volba návrhové, volební a mandátové komise

3) Zpráva předsedy

4) Zpráva KRK

5) Volba nového výboru a KRK

6) Přestávka

7) Představení nového výboru

8) Diskuse

9) Schválení usnesení