Termíny akcí Klubu agility ČR na rok 2018

14. února 2017 - Alena Zbožínková

Kvalifikační závody na MČR v agility 2018:

14.-15. 4. 2018, 23.-24. 6. 2018

Kvalifikační závody pro výběr juniorské reprezentace na EOJ 2018:

28.-29. 4. 2018, 19.-20. 5. 2018

Kvalifikační závody pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2018:

19.-20. 5. 2018, 9.-10. 6. 2018

Propozice na kvalifikační závody

14. února 2017 - Alena Zbožínková

Propozice na Kvalifikační závody na MČR 15.-16. 4. 2017:

KZ na MČR 2017, Roudnice nad Labem

KZ na MČR 2017, Přerov

Propozice na Kvalifikační závody dětí a juniorů na EOJ 29.-30. 4. 2017:

KZ na EOJ 2017, Roudnice nad Labem

Změna místa konání 2. kvalifikačních závodů na EO, IMCA a MS 2017

3. února 2017 - Alena Zbožínková

Po dohodě s pořadatelem bylo změněno místo konání druhých kvalifikačních závodů pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2017, 10.-11. 6. 2017. Závody se nebudou konat v Děčíně, ale v Roudnici nad Labem.

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

17. ledna 2017 - Alena Zbožínková

Rozhodčí na akce KAČR v roce 2017

12. ledna 2017 - Alena Zbožínková

Rozhodčí na akce KAČR v roce 2017 (včetně asistentů):

15.-16.4.2017 KZ na MR 2017, Roudnice nad Labem: Alice Boháčová, Slávka Podmolová, Michaela Bařinková

15.-16.4.2017 KZ na MR 2017, Přerov: Petr Dostál, Kateřina Lerlová, Vladimíra Čistínová

29. -30.4.2017 KZ na EOJ (junioři i děti), Roudnice nad Labem: Petr Dostál, Lenka Pánková

20.-21.5.2017 KZ na EO, EOJ (pouze junioři, ne děti), MS a IMCA, Děčín: Petr Pupík, Paolo Rebasti, Mirja Lapanja, Anders Virtanen, Pavol Roháček, Petr Dostál

10.-11.6.2017 KZ na EO, MS a IMCA, Děčín: Sergio Ascenzi, Zsofia Bíró, Seppo Savikko, Bernd Hüppe, Tomáš Glabazňa, Slávka Podmolová

24.-25.6.2017 KZ na MR 2017, Mladá Boleslav: Sari Mikkilä, Nalle Jansson, Lenka Pánková, Vladimíra Čistínová

24.-25.6.2017 KZ na MR 2017, Morava (místo bude upřesněno): Kees Stoel, Bonnik Berthelsen, Petr Rybář, Michaela Bařinková

9.-10.9.2017 MR, Děčín: René Blank, Jan Egil Eide, Sascha Grunder

23.-24.9.2017 MRM, Přerov: Lenka Pánková, Stefanie Semkat

Změny v Soutěžním řádu

12. ledna 2017 - Alena Zbožínková

S účinností od 1. 1. 2017 došlo ke změnám v Soutěžním řádu. Změny se týkají následujících bodů:

2.1.5 Povinnosti pořadatele: „mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr, který nesmí mít plochu menší než 800 m2. Povrch nesmí být nebezpečný pro psy ani psovody (bez střepů skla, hřebíků, děr apod.). Na ploše menší, než je stanoveno v platných normativech, je možné pořádat závod pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího/rozhodčích a tuto skutečnost musí pořadatel předem zveřejnit v propozicích, a to včetně rozměru plochy (ve formátu XX × YY m)“;

2.1.6 Rozhodčí: „Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne je doporučen 240. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní v souladu s bodem 2.1.3. tohoto řádu. Jakékoliv navýšení je možné pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího.“;

2.1.10 Sankce: „Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KA ČR tyto sankce: upomínka, pokuta, neuznání výsledků soutěží, disciplinární řízení. V případě nedodržení termínu platby odvodů o více jak 14 dní se odvody navyšují o 50 % z jejich původní výše. V případě nedodržení termínu odvodů o více jak 60 dní má klub právo vymáhat odvody ve výši 5.000,- Kč. V případě, že pořadatel nedodá výsledkové listiny a požadovanou dokumentaci k závodům do 60 dní ode dne konání závodů, má klub právo vymáhat pokutu ve výši 5.000,- Kč.“;

3.5 Postup při zařazení psa do kategorie: „Pes, který nebyl přeměřen rozhodčím na svých prvních závodech, je automaticky zařazen do velikostní kategorie Large. Pokud chce psovod zařadit psa do jiné velikostní kategorie, požádá delegovaného rozhodčího před prvním startem o přeměření a zařazení do příslušné kategorie. Pes, který byl na vrcholné mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) přeměřen a zařazen do určité velikostní kategorie, musí následně startovat v této velikostní kategorii na všech dalších závodech agility. Proti přeměření na mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) se nelze odvolat. Dosavadní výsledky psa nebudou anulovány.“


Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky mládeže v agility 2017

9. ledna 2017 - Alena Zbožínková

Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky mládeže v agility 2017

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

31. prosince 2016 - Alena Zbožínková

PF 2017

23. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Přejeme vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2017!

pf-24.png

Žádost o dotaci - neoficiální soutěže

21. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Do sekce Formuláře byl přidán vzor žádosti o dotaci na odvody za neoficiální soutěž. Pomůže vám s při přípravě dokumentů pro úspěšné podání žádosti o dotaci. K žádosti nezapomeňte připojit zprávu rozhodčího z dané soutěže.

Cena vystavení výkonnostního průkazu

21. prosince 2016 - Alena Zbožínková

S účinností od 1. 1. 2017 se částka za vystavení výkonnostního průkazu pro člena KAČR snižuje ze stávajících 70,- Kč na 50,- Kč. Pro nečlena KAČR zůstává cena výkonnostního průkazu v nezměněné výši, a to 100,- Kč.

Schůze výboru Klubu agility ČR

7. prosince 2016 - Stanislav Mašek

Dne 20.12.2016 od 17:00 proběhne schůze výboru v Praze

Program schůzky: ( předběžný, bude doplňováno)

- otevírání obálek a posouzení nabídek výběrových řízení

- kvalifikační kritéria pro start na MR ČR 2017 (otázky a odpovědi)

- nový Soutěžní řád ( zapracovaní návrhů)

- nový Řád rozhodčích ( zapracovaní návrhů)

- stav financí Klubu

- stav jednání se sponzory

- ......

-

Systémy výběru reprezentace 2017

5. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

5. prosince 2016 - Alena Zbožínková

Jednání rozhodčích Klubu agility

25. listopadu 2016 - ~admin ~

Dne 17.11. 2016 proběhla v Pardubicích schůzka Komise rozhodčích a poté následovala schůzka všech rozhodčích. Zápisy z obou jednání naleznete v sekci Zápisy z jednání - Rozhodčí.