Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

5. června 2017 - Alena Zbožínková

257 - odpověď na dotaz ohledně zařazení do kategorie Junior

258 - Změna delegace rozhodčího na závod č. 17008

259 - Termíny akcí Klubu agility ČR na rok 2018

260 - Žádost o přidělení možnosti udělovat titul CACAg na závodu č. 17153

261 - Přeměřování psů přihlášených do reprezentace

262 - Změna delegace rozhodčího na závod č. 17074

263 - Návrh komise rozhodčích na změnu Řádu rozhodčích

264 - Nominace reprezentace na EOJ 2017

265 - Nominace reprezentace na EOJ 2017 - náhradníci

Do sekce Zápisy z jednání byl přidán zápis z jednání výboru dne 11. 4. 2017

21. dubna 2017 - Alena Zbožínková

Jednání výboru 11. 4. 2017

Seznam týmů kvalifikovaných z 1. kvalifikačních závodů na MČR v agility 2017

20. dubna 2017 - Alena Zbožínková

Seznam kvalifikovaných týmů z 1. KZ, konaných 15.- 16. 4. 2017 v Roudnici nad Labem

Součtové tabulky Roudnice n. L.: Large, medium, small

Seznam kvalifikovaných týmů z 1. KZ, konaných 15.- 16. 4. 2017 v Přerově

Součtové tabulky Přerov: Large, medium, small

Všem kvalifikovaným moc gratulujeme a všechny další, co by chtěli zabojovat o účast na MČR v agility 2017, zveme na 2. KZ, konané 24.-25. 6. 2017 v Mladé Boleslavi a Lutopecnách.

Změna rozhodčího na KZ na EO, EOJ, MS a IMCA v Děčíně

12. dubna 2017 - Alena Zbožínková

Z osobních důvodů nebude moci rozhodčí Paolo Rebasti posuzovat kvalifikační závody na EO, EOJ, MS a IMCA, konané 20.-21. 5. 2017 v Děčíně. Místo pana Rebastiho bude kvalifikační závody posuzovat rozhodčí David Powell z Francie.

Přihláška k nominaci do reprezentace MS FCI 2017 a EO 2017

31. března 2017 - Alena Zbožínková

Přihláška k nominaci do reprezentace MS FCI 2017 a EO 2017

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 17. 4. 2017.

Schůze výboru Klubu agility ČR

27. března 2017 - Stanislav Mašek

Dne 11. 4.2017 od 18:00 proběhne schůze výboru.

Přeměřování psů účastníků EOJ, EO a MS

21. března 2017 - Alena Zbožínková

V souladu s informací Komise FCI o přeměřování psů účastníků EOJ, EO a MS v kategoriích small a medium výbor Klubu agility ČR rozhodl že:

Pes přihlášený do reprezentace do kategorie small nebo medium je povinen se podrobit přeměření komisí složenou z rozhodčích, které určí výbor. Po přeměření bude pes dále startovat v kategorii, která bude touto komisí určena (podobně jako při přeměření podle bodu 3.6 Soutěžního řádu KAČR), a nelze se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Tato vzniklá situace nás nijak netěší, jsme si vědomi i určitého časového skluzu v programu kvalifikačního závodu, ale chceme předejít případným přeřazováním českých psů přímo na závodě FCI, což by při nejmenším způsobilo potíže při složení družstev a jistě by nepřispělo ani k psychické pohodě celé výpravy. Máme maximální zájem na tom, aby naše reprezentace KAČR měla co nejhladší průběh a mohla se soustředit jen na výkony týmů a těšit se z jejich úspěchu.

Účastníci vrcholových soutěží (a v případě dětí a juniorů také jejich rodiče) by si měli uvědomit, že pokud si zařazením svého psa v kategorii nejsou jistí, je otázkou fair play chování absolvovat jeho přeměření, obzvlášť chtějí-li reprezentovat Českou republiku.

Přeměřování týmů, přihlášených do reprezentace, proběhne na prvních kvalifikačních závodech, kterých se zúčastní. Pro týmy, přihlášené do reprezentace juniorů i dospělých, postačí jedno přeměření.

Propozice na kvalifikační závody

15. března 2017 - Stanislav Mašek

Propozice na Kvalifikační závody na MČR 24.-25. 6. 2017:

KZ 2 na MČR 2017, Mladá Boleslav

KZ 2 na MČR 2017, Kroměříž

Propozice na kvalifikační závody

10. března 2017 - Stanislav Mašek

KZ na EO, EOJ, IMCA a MS 2017 - Děčín

KZ na EO, IMCA a MS 2017 -Roudnice nad Labem

Termíny akcí Klubu agility ČR na rok 2018

14. února 2017 - Alena Zbožínková

Kvalifikační závody na MČR v agility 2018:

14.-15. 4. 2018, 23.-24. 6. 2018

Kvalifikační závody pro výběr juniorské reprezentace na EOJ 2018:

28.-29. 4. 2018, 19.-20. 5. 2018

Kvalifikační závody pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2018:

19.-20. 5. 2018, 9.-10. 6. 2018

Propozice na kvalifikační závody

14. února 2017 - Alena Zbožínková

Propozice na Kvalifikační závody na MČR 15.-16. 4. 2017:

KZ na MČR 2017, Roudnice nad Labem

KZ na MČR 2017, Přerov

Propozice na Kvalifikační závody dětí a juniorů na EOJ 29.-30. 4. 2017:

KZ na EOJ 2017, Roudnice nad Labem

Změna místa konání 2. kvalifikačních závodů na EO, IMCA a MS 2017

3. února 2017 - Alena Zbožínková

Po dohodě s pořadatelem bylo změněno místo konání druhých kvalifikačních závodů pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2017, 10.-11. 6. 2017. Závody se nebudou konat v Děčíně, ale v Roudnici nad Labem.

Do sekce Per rollam byla přidána následující jednání výboru:

17. ledna 2017 - Alena Zbožínková

Rozhodčí na akce KAČR v roce 2017

12. ledna 2017 - Alena Zbožínková

Rozhodčí na akce KAČR v roce 2017 (včetně asistentů):

15.-16.4.2017 KZ na MR 2017, Roudnice nad Labem: Alice Boháčová, Slávka Podmolová, Michaela Bařinková

15.-16.4.2017 KZ na MR 2017, Přerov: Petr Dostál, Kateřina Lerlová, Vladimíra Čistínová

29. -30.4.2017 KZ na EOJ (junioři i děti), Roudnice nad Labem: Petr Dostál, Lenka Pánková

20.-21.5.2017 KZ na EO, EOJ (pouze junioři, ne děti), MS a IMCA, Děčín: Petr Pupík, Paolo Rebasti, Mirja Lapanja, Anders Virtanen, Pavol Roháček, Petr Dostál

10.-11.6.2017 KZ na EO, MS a IMCA, Děčín: Sergio Ascenzi, Zsofia Bíró, Seppo Savikko, Bernd Hüppe, Tomáš Glabazňa, Slávka Podmolová

24.-25.6.2017 KZ na MR 2017, Mladá Boleslav: Sari Mikkilä, Nalle Jansson, Lenka Pánková, Vladimíra Čistínová

24.-25.6.2017 KZ na MR 2017, Morava (místo bude upřesněno): Kees Stoel, Bonnik Berthelsen, Petr Rybář, Michaela Bařinková

9.-10.9.2017 MR, Děčín: René Blank, Jan Egil Eide, Sascha Grunder

23.-24.9.2017 MRM, Přerov: Lenka Pánková, Stefanie Semkat

Změny v Soutěžním řádu

12. ledna 2017 - Alena Zbožínková

S účinností od 1. 1. 2017 došlo ke změnám v Soutěžním řádu. Změny se týkají následujících bodů:

2.1.5 Povinnosti pořadatele: „mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr, který nesmí mít plochu menší než 800 m2. Povrch nesmí být nebezpečný pro psy ani psovody (bez střepů skla, hřebíků, děr apod.). Na ploše menší, než je stanoveno v platných normativech, je možné pořádat závod pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího/rozhodčích a tuto skutečnost musí pořadatel předem zveřejnit v propozicích, a to včetně rozměru plochy (ve formátu XX × YY m)“;

2.1.6 Rozhodčí: „Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne je doporučen 240. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní v souladu s bodem 2.1.3. tohoto řádu. Jakékoliv navýšení je možné pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího.“;

2.1.10 Sankce: „Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KA ČR tyto sankce: upomínka, pokuta, neuznání výsledků soutěží, disciplinární řízení. V případě nedodržení termínu platby odvodů o více jak 14 dní se odvody navyšují o 50 % z jejich původní výše. V případě nedodržení termínu odvodů o více jak 60 dní má klub právo vymáhat odvody ve výši 5.000,- Kč. V případě, že pořadatel nedodá výsledkové listiny a požadovanou dokumentaci k závodům do 60 dní ode dne konání závodů, má klub právo vymáhat pokutu ve výši 5.000,- Kč.“;

3.5 Postup při zařazení psa do kategorie: „Pes, který nebyl přeměřen rozhodčím na svých prvních závodech, je automaticky zařazen do velikostní kategorie Large. Pokud chce psovod zařadit psa do jiné velikostní kategorie, požádá delegovaného rozhodčího před prvním startem o přeměření a zařazení do příslušné kategorie. Pes, který byl na vrcholné mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) přeměřen a zařazen do určité velikostní kategorie, musí následně startovat v této velikostní kategorii na všech dalších závodech agility. Proti přeměření na mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) se nelze odvolat. Dosavadní výsledky psa nebudou anulovány.“