Dne 1. 7. 2019 nastane účinnost nového Soutěžního řádu KAČR.

Soutěžní řád KAČR - účinnost 1. 7. 2019.

Soutěžní řád

Soutěžní řád (platný a účinný od 7. 6. 2018 do 30. 6. 2019)