Směrnice pro překážky

Směrnice pro překážky

Směrnice je nedílnou součástí Řádu agility a je stejně jako řád agility platná a účinná od 7. 6. 2018.