výsledky EOJ 2019

výsledky CZ EOJ

Individual

Součet individual

Družstva

Nominace reprezentantů na EOJ 2019

Návrh nominace, který byl schválen hlasováním per rollam viz http://www.klubagility.cz/node/show-article/56?articleId=1012.

Součty po prvních KZ na EOJ 2019

Tabulka se Součty po prvních KZ na EOJ 2019. Děkujeme všem zúčastněným, gratulujeme k pěkným výkonům a další body budete moci sbírat na druhých KZ, konaných 27.-28. 4. 2019 v Mohelnici https://www.kacr.info/competitions/2719.

Propozice kvalifikačních závodů

KZ2 EOJ Mohelnice

Přihláška do reprezentace EOJ 2018

Přihláška do reprezentace

Propozice kvalifikačních závodů

KZ1 EOJ Čeladná

KZ1 program

Koncepce reprezentace juniorů na EOJ 2019

Koncepce 2019

Kodex juniori

Rozpočet EOJ 2019

EOJ 2019