Nominace reprezentace na EO 2019

Nominace reprezentace na EO 2019, která byla schválena hlasováním per rollam viz http://www.klubagility.cz/node/edit-article/56?articleId=1020.


Celková tabulka kvalifikace EO

body Large

body Medium

body Small

Bodové tabulky po prvních KZ

Body reprezentace EO a MS

Kvalifikační závod na EO IMCA a MS 2019

Propozice KZ1 EO IMCA a MS Roudnice 2019

Přihláška do reprezentace 2019

Elektronická přihláška

EO 2019

Koncepce reprezentace EO a MS 2019

Na EO možná účast i psů bez PP.

Realizační tým: Michal Stránský a Karina Divišová