Členství v Klubu agility

Jak se stát členem

Členem Klubu agility České republiky se může stát každý po splnění předepsaných podmínek, tedy podáním přihlášky a zaplacením zápisného a členského příspěvku.

Nejprve musíte vyplnit přihlášku. Písemná přihláška musí být opatřena vlastnoručním podpisem.

Výše členských příspěvků je stanovena usnesením členské schůze. Standardní roční členský příspěvek na kalendářní rok činí:

 • pro člena do 15 let 300 Kč
 • pro člena nad 15 let 500 Kč

K tomu je třeba přičíst tzv. zápisné, které činí 100 Kč.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Karel Havlíček, Králec 33, 78820 Dolní Studénky papírovou poštou (NE DOPORUČENĚ) nebo e-mailem havlicek.cz@tiscali.cz.

Údaje o stavu členství a další informace lze nalézt v databázi, kde si členové mohou v případě potřeby vytisknout „členskou průkazku“.

Přihlášky a platby jsou zpracovávány zpravidla týdně, poté, co je platba příspěvku a zápisného připsána na účet či doručena pokladní.

Výhody členství

 • možnost podílet se rozvoji agility v České republice
 • nižší startovné na závodech agility (pořadatel odvádí za nečlena KA ČR podstatně vyšší částku než za člena, což by se do výše startovného mělo promítnout)
 • nižší poplatek za vystavení výkonnostního průkazu
 • zasílání klubového zpravodaje
 • možnost stát se členem ČKS, neboť KA ČR je kolektivním členem ČKS a může svým členům řádné členství v ČKS zprostředkovat
 • možnost vygenerovat si členskou průkazku KA ČR pro snažší prokazování členství v KA ČR
 • možnost stát se členem KA ČR kdykoliv v průběhu roku
 • možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních akcích agility
 • možnost organizovat závody agility