Zápis jednání KRK 8.11.2019

KRK-2-2019.pdf

Zápis jednání KRK 8.9.2019

KRK-1-2019.pdf

Per rollam 1-3

Per rollam 1

Per rollam 2

Per rollam 3

Jednání 6. 10. 2018

Zápis z jednání 6. 10. 2018

Jednání 17. 3. 2018

Zápis z jednání 17. 3. 2018

Jednání 11. 11. 2017

Zápis z jednání KRK dne 11. 11. 2017

Jednání 20.1. 2015

Zápis z jednání

Jednání 20. 11. 2014

Zápis jednání

Jednání 14. 11. 2015

Zápis z jednání

Jednání 6.5.2014

Kontrolní a revizní komise KAČR měla své druhé letošní jednání:

Jednání 14.1.2014

Kontrolní a revizní komise KAČR měla své první letošní jednání:

Per rollam 072013

Příloha

Per rollam 062013

Příloha

Zápis z jednání KRK č. 032013

Příloha

Per rollam 052013

Příloha