Členské příspěvky za rok 2018

Standardní roční členský příspěvek na kalendářní rok činí:

pro člena do 15 let 300 Kč pro člena nad 15 let 500 Kč

Rozhodující pro stanovení věku je v tomto případě rok narození. Členský příspěvek 300 Kč na rok 2018 platí členové narozeni v roce 2003 nebo členové mladší.

Rodinné členství:

Členové, kteří mají shodnou kontaktní adresu se členem, platícím standardní členství, mohou platit příspěvky tzv. „rodinného člena“, které jsou sníženy na polovinu.

pro člena do 15 let 150 Kč pro člena nad 15 let 250 Kč

Pokud platíte členský příspěvek "rodinného člena", je nutné vždy sdělit emailem pověřenému členovi výboru, ke kterému členu KA ČR se rodinné členství vztahuje (zejména jeho i vaše členské číslo).

Zápisné:

Všichni noví členové platí jednotné zápisné 100 Kč za každého nového člena. Týká se i všech případů, kdy člen přeruší členství.

Každý nový člen musí také odeslat přihlášku s originálním podpisem, stačí naskenovaná e-mailem. A to i v případě, že už vaše údaje v databázi jsou!

Známky ČKS:

Klub agility zprostředkovává svým členům získání známky ČKS

známka ČKS 250 Kč nový člen ČKS žádající o známku + průkazku 10 Kč

Pokud žádá o známku ČKS člen, který ji v roce 2016 přes Klub agility neodebral, odešle e-mailem pověřenému členovi výboru číslo své ČKS průkazky.

V případě potřeby jí následně odešle průkazku poštou pro získání vstupního razítka.

Členská průkazka ČKS a známka ČKS není třeba pro účast na závodech agility a ani členství v Klubu agility není podmíněno členstvím v ČKS. Proč být členem ČKS musíte vědět vy, členstvím v KA ČR pouze získáváte možnost stát se členem ČKS - viz Stanovy ČKS, článek 3, bod 1. a).

Termín placení:

Členské příspěvky na rok 2018 mohou zaplatit stávající členové Klubu agility České republiky od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

Zaplacením se rozumí odepsání z vašeho účtu či zaplacení na poště. Pokud však platba dorazí na účet klubu později než 31. 12. budete muset prokázat, že jste skutečně zaplatili do 31. 12. Proto doporučujeme zaplatit nejpozději 27. 12. 2017.

Členské příspěvky na rok 2018 prosím plaťte na číslo účtu KA ČR u Raiffeisen Bank - 281295369/5500 - převodem nebo složenkou typu A.

Tvorba variabilního symbolu:

Jako variabilní symbol platby uveďte desetimístné číslo, kde první tři číslice zleva budou 888.

Jako další číslici zvolte 1, pokud současně platíte za známku ČKS, nebo 0 pokud tuto známku neplatíte. Dalších šest číslic bude tvořit vaše šestimístné členské číslo, které najdete u své osoby v databázi. (do vyhledávácího pole vpravo nahoře zadáte své příjmení, vyberete správnou osobu, otevřete a údaj „členské číslo“ naleznete na prvním řádku pod vaším jménem).

Členské číslo není číslo výkonnostního průkazu! Pokud použijete pro platbu členství číslo výkonnostního průkazu riskujete, že vaše platba bude připsána jiné osobě.

Pokud vaše údaje v databázi ještě neexistují, zašlete nejdříve přihlášku a následně budou údaje do databáze zadány, nebo zaplatíte pod vámi zvoleným variabilním symbolem a Vilémovi Čekajlemu odešlete informaci o vaší platbě. Pokud již máte výkonnostní průkaz, vaše členské číslo v databázi najdete i přesto, že ještě nejste členem.

Do zprávy pro příjemce prosím vepište jméno a příjmení osoby, které se placené členské příspěvky týkají (např. "Pepa Novák ČP 2018"), aby bylo možné jednoduše dohledat koho se měl příspěvek týkat i v případě, že je majitelem účtu a tedy plátcem někdo jiný (např. rodič, kamarád apod.).

Hromadná platba:

Pokud budete platit více částek jednou platbou, použijte variabilní symbol jedné z částek a rozpis zašlete e-mailem na adresu: clenstvi@klubagility.cz. Napsat údaje při platbě do zprávy pro příjemce není dostačující!

Jak by měla vypadat zpráva, kterou odešlete na výše uvedený kontakt:

„Zaplatil jsem pod variabilním symbolem 8881001234 částku 900 Kč za následující položky:

členský příspěvek 500 Kč Jan Novák – členské číslo 001234 členský příspěvek 250 Kč Edita Nováková – členské číslo 002345 – shodná adresa s Janem Novákem – členské číslo 001234 známka ČKS 150 Kč Edita Nováková“

Dodržujte prosím tento formát, zpráva musí obsahovat údaj, za kterého člena je jaká částka a členská čísla členů.

Pro platby provedené od 1. 1. 2018:

Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok členství v klubu bohužel zaniká. Pro obnovení členství je člen povinen zaplatit spolu s řádným příspěvkem znovu zápisné, jako by se přihlašoval do klubu poprvé. Pokud zaplatí členský příspěvek a zápisné v průběhu roku následujícího bezprostředně po roce, ve kterém byl členem, nemusí znovu zasílat písemnou přihlášku.

Připsání platby:

Platby jsou do databáze připisovány na základě příchodu na účet KA ČR, neposílejte tedy potvrzení o platbě. Připsání platby si sami zkontrolujte v databázi kontrolou údaje o délce členství. Mějte na paměti, že převod platby a její zpracování může trvat několik dnů. Pokud není vaše členství v databázi prodlouženo více než 10 dnů po uhrazení, kontaktujte emailem pověřeného člena výboru.

Platba členského příspěvku na rok 2017

Pokud máte zájem stát se členem ještě na rok 2017, uveďte při platbě variabilní symbol 8884…… dalších 6 číslic bude tvořit vaše šestimístné členské číslo (kde ho najdete - viz výše).