1. Omezení věků závodníků

Otázka člena: Je v pořádku, že oficiální soutěže (A1, A2, A3) na závodu proběhly s omezením věku a tím bylo případně usnadněno přestoupení do úrovně 3?

Výklad: Pokud start v soutěžích Agility úrovně 2 nebo 3 omezí věkem psovoda, pak jsou tyto soutěže neoficiální a nejsou zapisovány do VP, a nemohou být započítávány pro splnění podmínek přestupu do A3 nebo získání A3Ch".

Proč až A2? U soutěže A1 nezáleží na tom, zda se nějak omezí účast. Protože pro přestup není důležité umístění, ale splnění podmínky "výborně". Čili nezáleží na konkurenci ostatních týmů, ale na obtížnosti a parametrech tratě - kterou stanovuje rozhodčí.

Jinak je tomu ovšem u A2 a A3 - pokud je kritériem nejen výkon (tj. bez trestných bodů), ale i pořadí, tak záleží samozřejmě i na konkurenci ostatních týmů. Čili i na počtu, i na kvalitě. Samozřejmě, když se v takovém případě jakkoliv zúží účast, je splnění "postupu" nebo podmínky pro A3Ch daleko snazší.