MS 2012

Rozpočet reprezentace na MS FCI a EO 2012

Korespondenčním hlasováním č. 51 byl schválen rozpočet reprezentace na MS FCI a EO 2012.

Výběr českých rozhodčích pro MS v agility 2012

V Měchenicích bylo 30. 9. 2011 na společné schůzce českých rozhodčích a členů výboru KA ČR rozhodnuto o výběru rozhodčích pro Mistrovství světa v agility. Volby se účastnili Michaela Bakrlíková, Zdeněk Spolek, Antonín Grygar, Alice Glöcknerová, Jiřina Máčková, Lenka Pánková, Antonín Diviš, Jitka Novotná, Petr Dostál, Jaroslava Podmolová a Petr Noga.
Do výběru kandidovali rozhodčí Zdeněk Spolek a Jiřina Máčková.
Pro Jiřinu Máčkovou se vyslovili tito přítomní voliči: Petr Dostál, Jaroslava Podmolová, Petr Noga, Jiřina Máčková, Lenka Pánková, Antonín Diviš, Jitka Novotná.
Pro Zdeňka Spolka se vyslovili tito přítomní voliči: Michaela Bakrlíková, Alice Glöcknerová.
Hlasování se nezúčastili Antonín Grygar a Zdeněk Spolek.
Nejvyšší počet hlasů získala Jiřina Máčková.

Dále byl volen zónový rozhodčí.
Do výběru kandidovali tito rozhodčí: Alice Glöcknerová a Lenka Pánková.
Pro Lenku Pánkovou se vyslovili tito přítomní voliči: Petr Dostál, Jaroslava Podmolová, Petr Noga, Jiřina Máčková, Lenka Pánková, Antonín Diviš, Jitka Novotná.
Pro Alici Glöcknerovou se vyslovila Michaela Bakrlíková.
Hlasování se nezúčastili Antonín Grygar a Zdeněk Spolek.
Nejvyšší počet hlasů získala Lenka Pánková.

Zvolené rozhodčí budou navrženy ke schválení komisí agility FCI.