69 - Soutěžní řád

Obsah:
 Soutěžní řád včetně souvisejících příloh a směrnic.

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Jitka Maroušková