71 - Udělení licencí R2 a R1 rozhodčím agility

Obsah:
Po plnění předepsaných podmínek uděluje výbor KA ČR 
- licenci R2 (Národní rozhodčí) Petru Dostálovi 
- licenci R1 (Mezinárodní rozhodčí) Jitce Marouškové, Jaroslavě Podmolové a Veronice Vostré

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: