72 - Komise pro výběr pořadatele MČRM 2013

Obsah:
Komise pro výběr pořadatele MČRM 2013 je jmenována v tomto složení: 
R.Mandová, S.Mašek, M. Bakrlíková  

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: