73 - Pořadatel MRM v agility 2013

Obsah:

Podmínky výběrového řízení splníli oba přihlášení zájemci - Agility Kroměříž i Petr Pupík.
Jako pořadatele.komise vybrala Agility Kroměříž.

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: