75 - Odměna pro reprezentaci 2012

Obsah:

Navrhuji odměnu pro reprezentaci 2012 a to následovně:
 
Družstvo MEDIUM  každá 5.000,- Kč
 
Družstvo SMALL  každá 3.000,-
 
Petra Hamšíková 5.000,- 

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Renata Mandová