77 - Koncepce reprezentace 2013

Obsah:
Návrh koncepce reprezentace 2013

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti: Renata Mandová

Zdrželi se: