78 - Dodatek k Dohodě o provedení práce

Obsah:
Dodatek k Dohodě o provedení práce  pro pí. Janatovou

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: