80 - Nákup pomůcek pro rozhodčí

Obsah: Nákup 8 ks měřících koleček a 8 ks mír na měření psa pro rozhodčí 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Renata Mandová