84 - Národní šampion agility

Obsah: Podmínky pro přidělování Národního šampiona agility dle nových podmínek ČMKU

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek, Renata Mandová

Hlasovali proti:

Zdrželi se: 

Podmínky budou zveřejněny po schválení ČMKU