85 - Doplnění koncepce juniorské reprezentace pro rok 2013

Obsah:  Platba odeslaná po uzávěrce se zvyšuje na 450 Kč.

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek, Renata Mandová

Hlasovali proti:

Zdrželi se: