93 - Příspěvek na závod

Obsah: Souhlas s příspěvkem ve výši povinného odvodu na závod č. 13188  v Olomouci

Stav: Přijato

Hlasovali pro:  Stanislav Mašek, Michaela Bakrlíková, Jitka Maroušková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová

Hlasovali proti:

Zdrželi se: