98 - Jmenování disciplinární komise

Korespondenčním hlasováním byla jmenována disciplinární komise ve složení S. Mašek, J. Podmolová, A. Palata, která projedná a rozhodne o porušení normativů KA ČR a Zákona na ochranu zvířat ze strany členů Klubu:

1. Posuzování závodů bez delegace

Dne 1.12.2012 na závodech agility, uvedených pořadatelem jako 1. Neoficiální halové mistrovství čech a moravy v agility francouzských buldočků uvedena v propozicích i ve výsledkových listinách rozhodčí Jiřina Máčková. Na tento závod nebyla v souladu s řádem rozhodčích čl. 6.2. delegována výborem KA ČR

2. Start březí feny na MR 2012

Štěňata feny Amber´s Sunshine v.d. Toeresteijn byla narozena 22.12.2012. Psovod Renata Mandová startovala s touto březí fenou dne 10. - 11.11.2012 na MČR v Liberci.

3. Překážky, které porušují Řád agility

Ve dnech 15. - 16.6.2013 proběhl závod č.13169, na který byl delegovaný rozhodčí Zdeněk Spolek. Ze zveřejněných videozáznamů je zřejmé, že skokové překážky neodpovídaly normativům KA ČR - chyběla boční křídla.

Pro: Mašek, Vrkoč, Bakrlíková, Maroušková

Zdrželi se: Mandová