100 - Disciplinární komise

Hlasování o to, zda pro stanovení pravidel kárné komise použít normativ ČKS.

Pro: Mašek

Proti: Mandová

Zdrželi se: Bakrlíková, Maroušková, Vrkoč