105 - Jmenování Komise rozhodčích

V souladu s platným Řádem rozhodčích čl.3 výbor KAČR jmenuje Komisi rozhodčích ve složení (uvedeno abecedně):

  • Alice Glocknerová
  • Antonín Grygar
  • Jaroslava Podmolová
  • Zdeněk Spolek

Člen výboru, pověřený komunikací s Komisí rozhodčích je Kateřina Lerlová. Výbor požaduje, aby na všechna jednání Komise byla přizvána K. Lerlová, jako zástupce výboru KA ČR.

Všichni pro