106 - Nesplnění minimálního ročního posuzování

Na základě nesplnění čl. 4.5 Minimální roční rozsah posuzování, Řádu rozhodčích bylo rozhodnuto

  • přeřazení rozhodčího Antonína Diviše z "rozhodčí národní" do "rozhodčí R3"
  • ukončení platnosti licence rozhodčího R3 Evě Plíštilové

Všichni pro