107 - Koncepce juniorské reprezentace

Byla změněna koncepce juniorské reprezentace. Současně byla koncepce doplněna o dříve neznámé skutečnosti - místo konání EOJ, místo QZJ, rozhodčí na QZJ.

Koncepce: Nová koncepce juniorské reprezentace

Hlasování: Všichni pro