108 - Udělení licence národního rozhodčího

18.3. 2013: Schválení udělení licence národního rozhodčího z důvodů splnění podmínek pro získání této licence pro Kateřinu Lerlovou a Petra Pupíka.

Hlasování: Všichni pro.