112 - Výklad dokumentů

Rozšíření webových stránek KAČR o odkaz - VÝKLAD DOKUMENTŮ.

Pro: Mašek,Dostál,Slezáková,Bakrlíková

Zdržela se: Lerlová