113 - Udělení licence národního rozhodčího

Odesláno dne: 15.5.2014

Odesláno od: Michaela Bakrlíková

Hlasování: Všichni pro

Souhlas s udělením licence R2 rozhodčího pro Michaelu Glossovou (podmínky pro získání licence byly splněny a zkontrolovány).