115 - Zrušení per rollam číslo 84

Odesláno dne: 15.5.2014

Odesláno od: Michaela Bakrlíková

Hlasování: Všichni pro

Souhlas se zrušením per rollam č. 84.