123 - Navýšení rozpočtu pro juniorskou reprezentaci

Odesláno dne: 26.6.2014

Odesláno od: Petr Dostál

Hlasování: Pro: Dostál, Bakrlíková, Mašek, Lerlová

Zdržela se: Slezáková

Vyslovení souhlasu/nesouhlasu s navýšením rozpočtu - přílohy ke koncepci juniorské reprezentace o dvě přednášky na téma "chování psovodů při extrémních podmínkách ve vztahu ke psům a k sobě samým". Přednášky proběhnou v rámci soustředění juniorů ve dnech 2. a 3.7.2014. Navýšení nepřesáhne částku 4 500,- Kč.