124 - Příspěvky na EOJ

Odesláno dne: 26.6.2014

Odesláno od: Petr Dostál

Hlasování: Pro: Dostál, Bakrlíková, Mašek, Slezáková

Zdržela se: Lerlová

Vyslovení souhlasu s výší příspěvku na reprezentaci EOJ v Itálii.

Výše příspěvku 2.500,- Kč / 1.psa a 1.500,-Kč / 2.psa