133 - Změna nominace rozhodčího na závod číslo 14186

Odesláno dne: 8. 10. 2014

Odesláno od: Michaela Caldová

Na závod 14186 v Rýmařově je z vážných důvodů místo Jaroslavy Podmolové delegována Jiřina Máčková.

Hlasování: Všichni pro

Schváleno.