134 - Změna nominace rozhodčího na závod číslo 14207

Odesláno dne: 8. 10. 2014

Odesláno od: Michaela Caldová

Na závod 14207 v Litoveli je z vážných důvodů místo Jaroslavy Podmolové delegována Lenka Pánková.

Hlasování: Všichni pro

Schváleno.