127 - Opakované měření

Odesláno dne: 8. 8. 2014

Odesláno od: Petr Dostál

Výbor umožňuje opakované měření psa VP 33114 Gora, zařazeného do kategorie M.Psovodovi nebylo umožněno v souladu s článkem 3.5. Soutěžního řádu opakované měření na dalších závodech. Opakované měření proběhne dna 9.8.2014 na závodech v Čebíně.

Hlasování: Všichni pro

Schváleno.