130 - Delegace rozhodčího na zóny na MR

Odesláno dne: 24. 9. 2014

Odesláno od: Petr Dostál

Výbor deleguje na závod http://kacr.info/competitions/1575 - Mistrovství republiky v Liberci asistenta na zónách rozhodčího Zdeňka Spolka. Jmenovaný je s delegací obeznámen.

Hlasování: Všichni pro

Schváleno.