136 - Udělení licence R1 Petru Dostálovi

Odesláno dne: 22. 10. 2014
Odesláno od: Caldová Michaela
Rozhodčí Petr Dostál splňuje podmínky pro získání licence mezinárodního rozhodčího agility k datu 15. 2. 2015. Žádám proto o vyslovení souhlasu s udělením licence mezinárodního rozhodčího Petru Dostálovi s platností od 15. 2. 2015.

Hlasování:

PRO: Caldová, Lerlová, Mašek, Slezáková

ZDRŽELI SE: Dostál

Výsledek: Schváleno.