137 - Koncepce reprezentace IMCA a PAWC 2015

Odesláno dne: 22. 10. 2014

Odesláno od: Caldová Michaela

Vyslovení souhlasu s jmenováním Stanislava Maška vedoucím reprezentace IMCA a PAWC 2015 a souhlasu s koncepcí reprezentace IMCA a PAWC 2015.


Hlasování:

PRO: Caldová, Dostál, Lerlová, Slezáková

ZDRŽELI SE: Mašek

Výsledek: Schváleno.