139 - Zápis ze schůze výboru 22. 10. 2014

Odesláno dne: 31. 10. 2014

Odesláno od: Lerlová Kateřina

Vyslovení souhlasu se zápisem ze schůze výboru 22. 10. 2014.


Hlasování

PRO: Caldová, Dostál, Lerlová, Mašek

ZDRŽELI SE: Slezáková

Schváleno.