140 - Změna delegace rozhodčího

Odesláno dne: 7. 11. 2014

Odesláno od: Caldová Michaela

Na žádost organizátora prosím o souhlas ze změnou rozhodčího na 6.12.2014 ve Všeticích.

Místo Tomáše Glabazni bude pískat Antonín Grygar. Oba rozhodčí jsou vyrozuměni.

Hlasování

Všichni pro.

Schváleno.