143 - úprava směrnice 5/11

Odesláno dne: 9. 1. 2015

Odesláno od: Caldová Michaela

Změna směrnice dle přílohy.

Hlasování

Všichni pro.

Schváleno.

Příloha