146 - pořádání akcí Klubem agility ČR v roce 2015

Odesláno dne: 30. 1. 2015
Odesláno od: Michaela Caldová

Klub Agility bude v roce 2015 pořádat:

  • Mistrovství republiky mládeže ve dnech 19.-20.9. v Kempu ATC Merkur Pasohlávky ve spolupráci s Flying Paws Sedlec, dohoda o pořádání bude podepsána do 14 dní od zveřejnění výsledku tohoto per rollam.
  • Mistrovství republiky ve dnech 5.-6.9. v Liberci.

Hlasování: Všichni pro.

Schváleno.