147 - Změna koncepce juniorské reprezentace

Odesláno dne: 31. 1. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová


Prosím o schválení změny oproti výborem schválené koncepci a to v místě konání soustředění. Pro tuto akci byl zajištěn areál Kynologického klubu v Praze Letňanech (vzhledem ke zrušení prostoru v Kyjích).

Příloha: Propozice na kvalifikační závody juniorů 2015

Hlasování: Všichni pro.

Schváleno.