148 - přesunutí termínu závodu "Kácovský tuplák"

Odesláno dne: 10. 2. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Přesun termínu závodu č. 15039 - "Kácovský tuplák" na termín 12.9.2015 a znovudelegování rozhodčího Tomáše Glabazni na tento termín.

Hlasování: Všichni pro.

Schváleno.